top of page

Team

Het team van BINT

Marianne Miedema

Ik werk bij Praktijk BINT als systeemtherapeutisch werker.
Daarnaast begeleid ik ook individueel, met name jongeren en jongvolwassenen.
Als er zorgen zijn in een gezin, kan een gezin onder druk komen te staan en kunnen
er spanningen ontstaan. De focus komt dan vaak op de zorgen of problemen te
liggen. Naast aandacht voor de zorgen die spelen, vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan de positieve, krachtige verhalen die mensen hebben over zichzelf en hun leven. Die verhalen wil ik graag met mensen onderzoeken.


In de ouder - en gezinsbegeleiding werk ik verder graag met opvoedingsvragen.
Ik ben HBO opgeleid en heb dit aangevuld met meerdere opleidingen en trainingen
op het gebied van systeemgericht werken: systeemtherapeutisch werker,
gezinsdiagnostiek, hechtingsgerichte systeemtherapie, beeldend werken met
poppetjes, rouw- en verlies.

 

Ik ben SKJ en NVRG geregistreerd. Ik heb eerder gewerkt bij de Stichting Jeugd en Gezin en bij de Verslavingszorg Noord Nederland. Sinds 2008 werk ik als zelfstandig zorgverlener. Ik ben bij verschillende praktijken aangesloten geweest. In 2018 zijn we Praktijk BINT gestart.
 
Het werken bij Praktijk BINT past goed bij wie ik ben. We hebben korte lijntjes en
weten elkaar snel te vinden. We hebben een open blik en werken graag samen met
bijvoorbeeld collega’s en scholen. Omdat we de praktijk kleinschalig houden, kunnen
we een veilige omgeving creëren, voor onszelf en onze cliënten. We blijven
voortdurend in ontwikkeling en houden elkaar scherp binnen ons vakgebied.

marianne@praktijkbint.nl

marianne.jpg
bottom of page