top of page

Klachten

Klacht indienen

Ieder persoon (cliënt of een derde persoon) die met Praktijk Bint te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Praktijk Bint.


Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons als praktijk belangrijk dat uw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer uw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verbeteren.


Als u een klacht heeft over de Praktijk Bint, blijf dan niet zitten met uw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat u weet hoe u een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.


Voor de personen over wie wordt geklaagd, is het eveneens van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid aan de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

KLACHTEN

PROCEDURE

logo_klachtenportaal.jpg

Daarnaast hanteert Praktijk BINT  een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Praktijk BINT heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

 

>>> Ga naar de website voor meer informatie

bottom of page