Klachten

Klacht indienen

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Klachten of opmerkingen kunen in eerste instantie met de eigen behandelaar opgenomen worden. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert kun je je klacht of opmerkingen aan ons voorleggen via info@praktijkbint.nl. Twee collega's die niet betrokken zijn bij het behandeltraject (interne klachtfunctionaris) behandelen dan binnen zes weken de klacht of opmerkingen. 

Daarnaast hanteert Praktijk BINT  een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Praktijk BINT heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

 

>>> Ga naar de website voor meer informatie

Praktijk BINT

Westersingel 26

8913 CL Leeuwarden

info@praktijkbint.nl

Vanaf 11 mei 2020 gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd weer naar school. Praktijk BINT is stapsgewijs gestart, in overleg met kinderen en hun ouders, met de face to face afspraken op de praktijk voor deze leeftijdsgroep.  Met kinderen en jongeren die ouder zijn dan 12 jaar blijven we bij voorkeur vooral (beeld)bellen, appen en mailen. Vanaf 2 juni 2020 starten we de face to face afspraken weer op als dat de voorkeur heeft en in het belang is van de behandeling. Ieder van ons maakt samen met de cliënt de afweging. We hanteren extra hygiëne-maatregelen en de anderhalve meter afstand. Ook kunnen we gebruik maken van plexiglas schermen. Nu de richtlijnen zijn verruimd starten we stapsgewijs de afspraken met gezinnen op de praktijk weer op. We maken steeds afwegingen met de gezinnen hoe dit zo passend en veilig mogelijk kan.

‚Äč

Update 1 juni 2020

Website gemaakt door Wisemice.nl