Klachten

Klacht indienen

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Klachten of opmerkingen kunen in eerste instantie met de eigen behandelaar opgenomen worden. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert kun je je klacht of opmerkingen aan ons voorleggen via info@praktijkbint.nl. Twee collega's die niet betrokken zijn bij het behandeltraject (interne klachtfunctionaris) behandelen dan binnen zes weken de klacht of opmerkingen. 

logo_klachtenportaal.jpg

Daarnaast hanteert Praktijk BINT  een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Praktijk BINT heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

 

>>> Ga naar de website voor meer informatie