Praktijk BINT

Westersingel 26

8913 CL Leeuwarden

info@praktijkbint.nl

Net als de rest van Nederland neemt Praktijk Bint maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We sluiten de praktijk per 16 maart en annuleren alle externe afspraken en overleggen. Met clienten en betrokkenen worden individuele afspraken gemaakt over de frequentie en vorm van contact. We volgen de adviezen van het RIVM en zullen per week bekijken of we dit beleid aan kunnen passen (update 15-03-2020)

 

We zijn op de dinsdag van 9.00-11.00 uur bereikbaar op telefoonnummer

058-8436513.  U kunt ons ook mailen voor het maken van een belafspraak: info@praktijkbint.nl  

We nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

‚Äč

 

Website gemaakt door Wisemice.nl

Klachten

Klacht indienen

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Klachten of opmerkingen kunen in eerste instantie met de eigen behandelaar opgenomen worden. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert kun je je klacht of opmerkingen aan ons voorleggen via info@praktijkbint.nl. Twee collega's die niet betrokken zijn bij het behandeltraject (interne klachtfunctionaris) behandelen dan binnen zes weken de klacht of opmerkingen. 

Daarnaast hanteert Praktijk BINT  een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Praktijk BINT heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

 

>>> Ga naar de website voor meer informatie