Team

Het team van BINT

Bote Sijtsma

Mijn naam is Bote Sijtsma en samen met vier collega’s zijn wij Praktijk BINT. We zijn vijf zelfstandige, diverse hulpverleners met verschillende ervaring, expertise en achtergrond. Hierdoor hebben we als praktijk een breed aanbod voor cliënten, kan ik als individuele hulpverlener doen wat ik leuk vind en daarnaast profiteren van kundige collega’s.

Ik ben gestart als leraar in het basisonderwijs. Van 2002 t/m 2010 heb ik o.a. les gegeven, was ik verantwoordelijk voor zorgtaken en begeleidde ik leerlingen met extra behoeftes. Aangezien ik meer met individuele kinderen en jongeren wilde gaan werken binnen de zorg, ben ik gestart met de studie Pedagogische Wetenschappen en heb ik deze in 2010 afgerond. Ik heb me vervolgens aangesloten bij een praktijk voor kinderpsychologie en heb hier tot 2018 gewerkt als zelfstandig gevestigd orthopedagoog. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostiek, begeleiding en behandeling bij alle voorkomende problematiek (ontwikkelingsstoornissen, emotionele en gedragsproblemen, leerproblemen, problemen gerelateerd aan de omgeving) bij alle leeftijdsgroepen. Passend bij deze brede problematiek en de generalistische insteek heb ik in september 2018 de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Naast dat ik breed inzetbaar ben, heb ik een sterke voorkeur voor het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een autisme denkstijl.

Ik ben rustig van aard en ‘lit my de kop net gek meitsje’. Ik vind een goede samenwerking van het grootste belang, daarnaast wordt mijn manier van werken gekenmerkt door (althans dat probeer ik): laagdrempeligheid, doen wat nodig is, voorspelbaarheid, duidelijkheid en kijken naar mogelijkheden.
Ik ben GZ-psycholoog en basis-orthopedagoog. Ik ben BIG geristreerd, aangesloten bij de NVO en SKJ.

 

bote@praktijkbint.nl

medewerker_okt2021 (3).jpg