top of page
IMG_2048.JPG

Visie / missie

Missie:

Vanuit een stevig, gezamenlijk fundament verbinden wij ons aan kinderen, jongeren en hun gezin. Dit doen we zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. Wij vinden het belangrijk laagdrempelige, professionele hulp te bieden, waarbij maatwerk en gebruik maken van elkaars deskundigheden en expertise centraal staan. Wij werken bij voorkeur zo laagdrempelig mogelijk. We werken flexibel, creatief en kunnen vlot inspelen op diverse hulpvragen.

 

Visie: 

We benaderen casussen vanuit een gezamenlijke deskundigheid. Die van ouders, die van onszelf en die van anderen met wie we samenwerken. Vanuit onze gezamenlijke deskundigheid maken we altijd een zorgvuldige afweging of een casus binnen onze praktijk past. We kennen onze deskundigheid en zijn ons bewust van de grenzen hierin. Onze praktijkruimte is gekozen en ingericht vanuit het uitgangspunt dat iedereen mag zijn wie hij is en dat iedereen zijn eigen ruimte mag innemen.

bottom of page