top of page

Ouders & Gezinnen

Informatie voor ouders & gezinnen

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, om wat voor reden dan ook, heeft dit invloed op ouders en vaak ook op de rest van het gezin. Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Als dat niet zo is kan het fijn als iemand meedenkt en puzzelt over wat misschien anders kan. Of om je te helpen hiermee om te gaan.

De meeste ouders die bij ons komen hebben zelf al van alles geprobeerd, zij kennen hun kind het beste. Dat het desondanks niet gelukt is, geeft je soms een machteloos gevoel. We beseffen dat de stap naar hulpverlening groot kan zijn.  

Het kan ook zijn dat je als ouder problemen hebt of niet lekker in je vel zit. Ook dat heeft invloed op de kinderen en kan een reden zijn om hulp te vragen bij ons. Als wij starten beginnen we bij wat al geprobeerd en ontdekt is. Vanuit onze deskundigheid en ervaring kunnen we op een andere manier meedenken. 

 

Wij bieden meerdere vormen van ouder-en gezinsbegeleiding. De vorm en frequentie passen we aan bij wat nodig is en het beste past. Het kan op de praktijk aan de Westersingel maar ook thuis ( ambulante thuisbegeleiding).

 

Bij welke vragen kun je bij ons terecht:

 

  • Je kind is bij een collega in zorg is en je vindt het prettig als er ook iemand thuis komt, bijvoorbeeld om praktisch en concreet handvaten te geven. Of je denkt dat het in de thuissituatie zichtbaarder is wat er speelt en nodig is. Je wilt graag een keer praten over wat het je emotioneel doet.

  •  Als blijkt dat je kind een diagnose krijgt, bijvoorbeeld autisme of adhd, wil je meer info hierover. Niet alleen voor jezelf maar bijvoorbeeld ook voor broertjes en zusjes

  • Er is veel ruzie in het gezin, moeilijk te doorbreken. Je wilt graag gezinsgesprekken om meer zicht te krijgen op waarom het zo gaat en hoe het anders kan

  • Je gaat scheiden  en wilt graag advies hoe je hier naar de kinderen zo goed mogelijk mee om kunt gaan

  • Wat heeft mijn kind nodig? Wij als ouders zijn zo verschillend, hoe kunnen we samenwerken in de opvoeding?

  • Wat vraagt adoptie, hechting, een licht verstandelijke beperking, psychische problemen van mij als ouder. Waar heb ik invloed op en wat zal ik moeten accepteren.

  • Wij zijn een samengesteld gezin, wat kan ik wel en niet van mijn kinderen vragen? Hoe geef in inhoud aan de rol van stiefmoeder/ stiefvader? Hoe verdelen we de opvoedtaken?

  • De vader van mijn kinderen is overleden. Wat is nu van belang voor mijn kinderen en mij als moeder?

 

Dit is een selectie van de vragen die bij ons binnenkomen en wat we aanbieden. Benader ons gerust als je andere vragen hebt. We werken nauw samen met onze collega’s en andere zorgaanbieders. We kijken altijd naar wie op dat moment het meest voor je kan betekenen. 

We werken vanuit samenwerking en systeemgericht. De hulpverlening die wij bieden is in 
samenwerking met ouders. Ouders als deskundige met betrekking tot hun kind en gezin, wij als ouder-gezinsbegeleider vanuit onze deskundigheid.
Systeemgericht betekent dat de problemen waar je tegen aanloopt vaak ook invloed hebben op je gezin, relaties, werk of lichamelijk. We houden hier rekening mee, stellen hier vragen over en nemen dit mee in het zoeken naar oplossingen. Natuurlijk alleen als je hiermee instemt. Onze ervaring is dat door bij bepaalde vragen breder te kijken, dit meer ruimte en manieren  geeft om weer zelf zonder hulp verder te kunnen.
Wij werken op maat en niet met vaste thuisbegeleidingsprogramma’s (waar we wel kennis van hebben). We stellen samen met ouders een plan met doelen op, om af te spreken wat je graag anders wilt en hoe we hier aan gaan werken. Omdat alles in het leven voortdurend verandert, is tussendoor bijstellen natuurlijk mogelijk

bottom of page